Lintang rinonce : Kumpulan geguritan

Rp90.000,00

Sebuah buku kumpulan geguritan yang bertajuk Lintang Rinonce. Buku ini memotivasi, menginspirasi, dan menarasikan kehidupan kita sebagai cerita fiksi yang disajikan dalam sastra.

wws Pesan via WhatsApp

Geguritan sajake isih dadi pilihan kanggo ngrembakakake gagasan. Ora mung wujude sing cekak
katimbang cerkak lan esai, nanging diseleng cara ngga-wene ora bakal nyedhot wektu sing kepetung suwe. Sewengi, bisa wae kita nganggit rong puluh geguritan yen idhe wis diembu ana
pi-kiran. Nanging, nalika pikiran lagi gothang? Sadawane wengi, ngrakit siji geguritan wae krasa rada kangelan. Apa maneh yen peng-gurit sajrone nyengkuyung basa lan sastra Ja-wa, wis
kejepit ora obah merga dipageri anane teori. Teori sing medeni. Nulis dadi wegah merga rumangsa salah.

Category:

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lintang rinonce : Kumpulan geguritan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *