Rembulan Saresmi: Kumpulan Geguritan

Rp55.000,00

Sebuah buku kumpulan geguritan yang berjudul Rembulan Saresmi. Buku ini bukan hanya sekedar tembang gurit yang didesain menjadi larik-lelarikan atau bait-baitan. bukan hanya bunyi-bunyi yang sama pada akhir larik. Geguritan merupakan sebuah ekspresi estetik dan simbolik yang dituangkan dalam bahasa Jawa. 

 

wws Pesan via WhatsApp

REMBULAN SARESMI
candhik ayu lumaku gliyak-gliyak
selak kecandhak candhik ala
kang sumadya ngrudapeksa
tekane wengi
tansaya suwe tansaya peteng
kaya peteng ati ngrantu cahyane lintang kumerlip
ngrenggani wengi ngancani pangangen-angen
nganthi rembulan saresmi
sumribite angin wengi napaki ati siji
kangen nyandhing geganthilaning mega
dakanti nganti tengah wengi
rembulan kang nginjen selaning ventilasi
dadi seksi yen kapang iki setya ngancani
Siberi, September 2018

Category:

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rembulan Saresmi: Kumpulan Geguritan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *