Riviera

Rp80.000,00

Sebuah buku novel berbahasa Jawa yang bertajuk Riviera. Sosok gadis muda yang mengalami benturan hidup antara kerja atau kuliah demi menggapai masa depan. Sebab, di zaman sekarang, kuliah tidak menjamin bisa kerja. Tapi, jika hanya lulusan SMA-pun belum pasti belum bisa kerja

wws Pesan via WhatsApp

Novel abasa Jawi kalebet barang langka, mila penerbitan karya sastra Jawi kados dene novel menika perlu sanget kasengkuyung. Sampun titi wancinipun sastra Jawi gesang sesandhingan kaliyan sastra abasa sanes. Kajawi punika kababaripun novel menika ugi minangka jampi salit tumrap para pandhemen sastra Jawi.

Kados Novel asesirah “Riviera” punika ingkang kaserat dening satunggaling sastrawan ingkang wasis lan nggadhahi komitmen kangge nggesangaken malih endahing basa Jawi ing seratanipun. Ing novel menika, pamaos ugi kabekta ngulandara ing ngremitipun lelampahaning manungsa. Cariyos punika kinarya cihna bilih sastra abasa Jawi tetep relevan lang anggadhahi “daya tarik” ingkang universal.

Category:

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Riviera”

Your email address will not be published. Required fields are marked *