Lakon Kethoprak MUSTIKANING TUBAN

Rp75.000,00

Sri Huning lan Wiratmaya sejatine padha tresnane. Nanging kanggone Sri Huning, ana pepalang gedhe. Kekarone seduluran. Padha-padha putrane Adipati Tuban Siralawe. Nanging Wiratmaya ngerti kang sejatine. Mula dicritakake lelakon kawuri, lelakone abdi kinasihe Adipati Ranggalawe ing Tuban kang aran Wangsapati duk ing uni. Wangsapati gugur ing madyalaga sabela marang bendarane kang tandhing tyasa karo Adipati Blambangan, Minakjingga. Wangsapati iku sejatine sudarmane Sri Huning. Nanging katresnane Sri Huning kena pepalang gedhe maneh. Wiratmaya kadhung dipacangake karo putri Bajanegara, Kumalaretna.

 

wws Pesan via WhatsApp

Sebuah buku panduan yang berjudul Lakon Kethoprak MUSTIKANING TUBAN. Buku ini dilengkapi dengan 13 episode. Serta buku dialog ketoprak dalam bahasa Jawa ini yang cukup detail perannya dari para tokoh.

Categories:,

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lakon Kethoprak MUSTIKANING TUBAN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *